Your address will show here +12 34 56 78
ArtConceptDesign

A tribute to quality journalism

in honor of / ter ere van 50 jarig bestaan NRC --- assignment / opdracht: Imagine the future of the newspaper / verbeeld de toekomst van de krant --- medium: jubilee edition of NRC covered with 22 carat gold leaf / NRC 50 jarige jubileumkrant bedekt met 22 karaats bladgoud --- brief commentary:The read and folded weekend newspaper is covered with gold leaf. Something ‘ordinary’, becomes special and according to ancient Egyptian tradition it even gets something immortal.....In several countries the freedom of the press is under great pressure. In their own countries journalists and employees of the NOS are threatened and fake news is on the rise. In short, independent and reliable quality journalism is also something special and more than ever invaluable; now and in the future! I doubt whether the paper version will continue to exist, hence this relic. --- korte toelichting: De gelezen en gevouwen weekendkrant is bedekt met bladgoud. Dit maakt iets ‘gemeenschappelijks’, iets bijzonders en volgens de oude Egyptische traditie krijgt het zelfs iets onsterfelijks.....In verschillende landen staat de persvrijheid onder grote druk. In eigen land worden journalisten en medewerkers van de NOS bedreigd en komt er steeds meer nepnieuws. Kortom, onafhankelijke en betrouwbare kwaliteitsjournalistiek is ook iets bijzonders en meer dan ooit van onschatbare waarde; nu en in de toekomst! Ik betwijfel of de papieren versie zal blijven bestaan, vandaar dit relikwie.


NRC Handelsblad

Jubilee Competition

DATE:

2020

TAG:

#jubileecontest #jubileumwedstrijd #nrc #journalistiek #krant #newspaper #paper #artwork #bladgoud #goud #art #concept #design #eenvoud #goldleaf #gold #future # independentjournalism #journalism