Your address will show here +12 34 56 78
ArtConceptDesign

artists’ collective ‘de CO-operatie’

The CO operation consists of a group of artists of various disciplines who alternately challenge each other on the basis of their own field of expertise and experience. This results in a biennial exhibition around a specific theme that one of the artists formulates. Around this theme, he or she makes a number of works that are 'finished' by the other group members. For the sake of dynamism, it was decided to use a combination of three members and a guest artist. ---- De CO-operatie bestaat uit een groep kunstenaars van diverse disciplines die elkaar beurtelings uitdagen vanuit hun eigen vakgebied en belevingswereld. Dit resulteert in een tweejaarlijkse expositie rond een specifiek thema die één van de kunstenaars formuleert. Rond dit thema maakt hij of zij een aantal werken die door de andere groepsleden worden 'afgemaakt'. Ten behoeve van de dynamiek is gekozen voor een combinatie drie leden en een gastkunstenaar. --- EXHIBITIONS / TENTOONSTELLINGEN Fibula 2004-2005 Takkezooi 2005-2006 Virus 2007-2008 --- PERMANENT MEMBERS / VASTE LEDEN Mieke Van den Hende | graphic designer _garden architect _visual artist / grafisch ontwerper _tuinarchitect _beeldend kunstenaar Ingeborg de Groot | jeweler _visual artist / edelsmid _beeldend kunstenaar Jeroen Krielaart | visual artist / beeldend kunstenaar Brenda Schipper | art historian _copywriter / kunsthistoricus _tekstschrijver --- GUESTS / GASTEN Simon Woudwijk | visual artist / beeldend kunstenaar Maarten Donders | visual artist / beeldend kunstenaar Rainer Lachitjaran | architect


de CO-operatie

artists' collective

DATE:

2004-2008

TAG:

#artists #collective #artistsgroup #cooperatie #cooperation #samenwerking #exposition