Your address will show here +12 34 56 78
ArtConceptDesign

SeedWorks

SeedWorks zijn gemaakt van ‘Love’-grass. Het is een plant die algemeen voorkomt in Midden- en Zuid-Europa. Ze houdt van zonnige, warme, open plaatsen op droge geroerde zandgrond.

Door de getande borstels bezet met weerhaakjes, blijven de aren van het gras niet alleen ‘plakken’ aan elkaar (vandaar de bijnaam ‘Love’-grass) maar ook aan vachten van passerende dieren en kleding van mensen. Juist die, vaak vervloekte eigenschap, gebruik ik in mijn werk.

De hechting blijkt zó sterk dat er geen enkel ander hechtmiddel nodig is om een object te maken. Deze eenvoud en oplossing uit de natuur is voor mij een bron van inspiratie.

---------------

SeedWorks are made from "Love" grass. It is a plant common in central and southern Europe. It likes sunny, warm, open sites in dry stirred sandy soil.

Because of its barbed-toothed bristles, the grass's "stick" not only to each other (hence the nickname "Love" grass) but also to coats of passing animals and people's clothing. It is precisely this, often cursed property, that I use in my work.

The adhesion turns out to be so strong that no other adhesive is needed to make an object. This simplicity and solution from nature is a source of inspiration for me.


SeedWorks

Objects made of masking 'love-grass'

DATE:

2021

TAG:

#organisme #tape #tapeworks #organism #buildingstone #life #tesa #contemporaryart #art #light #schadow #artwork #artforsale