Your address will show here +12 34 56 78
art, concept

For the exhibition at the Jeroen Bosch Hospital (April to June 2023) there will be some information about my “inspirations’.
Impossible, I thought… After all, outside I am always ‘alert’. Anything can be interesting; from structures in nature to weathered plastics…. Fortunately, in the exhibition at the hospital, I limit myself to Paper and Tapeworks.

These are all made up of small ‘building blocks’ of masking tape. Attaching them together creates “air chambers or cells,” which turns into “modules” that together grow into their own “organism”. Just like nature and life itself.

It is the tape that showed me this way. Once I realized I was making ‘organisms’ with ‘building blocks’, the interest in the actual building blocks of nature and life came. Endlessly I surfed for cells, seeds, fungi, mosses, etc.
They inspire me by their appearances and splashes of color.
Nothing so breathtaking as nature and life itself!

——-

Voor de tentoonstelling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (april tem juni 2023) komt er een A3 poster over mijn ‘inspiratiebronnen’.
Niet aan te beginnen, denk in meteen. Buiten sta ik namelijk altijd ‘aan’. Alles kan interessant zijn; van structuren in de natuur tot aangewaaid en verweerd plastic. Gelukkig beperk ik me in de tentoonstelling in het ziekenhuis tot mijn Paper-en Tapeworks.

Die zijn allemaal opgebouwd uit kleine bouwstenen van schilderstape. Door ze aan elkaar te bevestigen ontstaan ‘luchtkamers of cellen’, die op hun beurt  ‘modules’ vormen die samen weer uitgroeien tot een eigen ‘organisme’. Net als de natuur en het leven zelf. 

Het is de tape die me deze weg heeft gewezen. Toen ik me eenmaal realiseerde dat ik met bouwstenen ‘organismes’ aan het maken was, kwam de interesse naar de werkelijke bouwstenen van de natuur en het leven. Eindeloos heb ik gesurft op cellen, zaden, schimmels, mossen etc.
Ze inspireren me door hun verschijningsvormen en kleurenpracht.
Niets zo adembenemend als de natuur en het leven zelf!0

art

Last year during ‘Kunstschouw exhibition’, a visitor asked if she could buy my jewelry box with “building blocks”.

Because that box is a crucial part of my development, I didn’t want to,

but the idea of making little Tapeworks was born.

 

I immediately saw it as an approachable way for people to be able to buy and/or give art.

A nice gift for a friend, or perhaps as a corporate gift or collectible.

 

It also gives me the opportunity to experiment with form, color and coatings.

And yes, I also have a weakness for boxes, which makes the little Tapeworks super interesting in many ways.

Thanks to that one visitor to the Kunstschouw!


 

 

 

Vorig jaar tijdens de expositie Kunstschouw vroeg een bezoeker of ze mijn juwelendoosje met ‘bouwsteentjes’ kon kopen.

Omdat dat doosje een cruciaal onderdeel is van mijn ontwikkeling wilde ik dat niet,

maar het idee om kleine Tapeworks te maken was geboren.

 

Ik zag het meteen als een laagdrempelige manier voor mensen om kunst te kunnen kopen en/of te geven.

Een mooi cadeautje voor een vriend(in), of misschien wel als relatiegeschenk of verzamelobject.

 

Daarnaast biedt het mij de kans om te experimenteren met vorm, kleur en coatings.

En ja, ik heb ‘iets met doosjes’ en zo zijn de kleine Tapeworks in meerdere opzichten super-interessant.

Met dank aan die ene bezoeker van de Kunstschouw!

0