Your address will show here +12 34 56 78
art, exposition
🇫🇷 Quelle journée d’expo fantastique !
Quel beau jour de l’Ascension avec du soleil et de la musique au Château du Saulou 🎶☀️🎊🎻🥂🍾

Un grand merci à tous les visiteurs, les musiciens de Swing Forty Six et surtout @marcsaulou et Gaëlle pour avoir rendu ce projet possible 🙏🤗
Je repense avec satisfaction à toutes ces rencontres inspirantes. 💥💥💥

🇳🇱 Wat een fantastische expodag!
Wat een prachtige Hemelvaartsdag met zon en muziek op Château du Saulou 🎶☀️🎊🎻🥂🍾

Hartelijk dank aan alle bezoekers, de muzikanten van Swing Forty Six en vooral @marcsaulou en Gaëlle voor het mogelijk maken van dit project 🙏🤗
Ik kijk met voldoening terug op al deze inspirerende ontmoetingen. 💥💥💥

#expo #art #artcontemporaine #explorerlinconnu#culturepaysbas #dutchculture #aveyron #chateaudusaulou#swingmanouche #jazzmanouche #friend #sun#capdenacgare
 
0

art, exposition
In volle voorbereiding van de expo op 9 mei, hemelvaartsdag!
In full preparation for the expo on May 9, Ascension Day!
programma vanaf / program from
08.00 👉 belle brocante / vide grenier
10.00 👉 exposition / exhibition
18.00 👉 jazz manouche, Swing Forty Six / gypsy jazz
hele dag / all day 👉 restauration et buvette / snacks and drinks
0

art, exposition
Nieuwe expo op Hemelvaartsdag!
Vanochtend besproken en geregeld 😅

De expo zal onderdeel worden van een typisch Franse feestdag met Brocante, live-muziek en natuurlijk ‘repas et boissons’ sur place ! 
Zin in!

👉 09 | 05 | 2024 💥💥💥

Upcoming exhibition at Ascension Day!
Discussed and arranged this morning 😅
It will become part of a typical French Ascension Day with flea markets, live music and of course ‘repas et boissons’ sur place!
I’m excited !
0

art, exposition
From now on expo “ZONDER MEER” at Jeroen Bosch Ziekenhuis! 🔥🔥🔥 👉in coöperation with Ellen van Eijk 👉official opening May 26 at 19h00 👉Sign up at > [email protected] — The title is a variation on ‘Less is more’ and refers to the simplicity in the work. The subtitle ‘lines, planes and air chambers’ and refers to parts of our work. Ellen works mainly with lines and planes, while my work is composed of air chambers. Be welcome! 🇳🇱🇳🇱🇳🇱
Expositie ‘ZONDER MEER’ lijnen, vlakken en luchtkamers’ nu te zien in het Jeroen Bosch Ziekenhuis! 🔥🔥🔥 👉Er komt een officiële opening op vrijdag 26 mei om 19.00 uur. 👉Aanmelden kan via [email protected]. 👉De titel is een variant op ‘Less is more’ en verwijst naar de eenvoud in het werk. De subtitel ‘lijnen,vlakken en luchtkamers’ verwijst dan weer naar onderdelen van ons werk. Ellen werkt vooral met lijnen en vlakken, terwijl mijn werk is opgebouwd uit luchtkamers. Van harte welkom! #expo #exposition#jeroenboschziekenhuis #zondermeer #opening #art#hospital #denbosch #contemporaryart #tape #tapeworks#signup #artgallery #artforsale #artcollectors
0

art, exposition
Last week we curated our upcoming exhibition with Agnes Bomers, secretary of the Art Committee. 💫✨💫

On her initiative, we used a 1:25 scale model that she made on the occasion of her own exhibition. Still quite a job to give about 50 works of art a suitable place.

Afterwards Agnes, also an artist, showed us the reconstruction of a beautiful stained glass window by Marius de Leeuw, a project on which she had collaborated. More info at jeroenboschziekenhuis.nl > schepping-der-aarde

She then showed us some beautiful tapestries of her own, part of a series of 12 that are currently hanging in the hospital and court of Breda. More info at agnesbomers.nl > wandtapijten-illegal-linesVorige week hebben we onze tentoonstelling in het JBZ samengesteld met Agnes Bomers, secretaris van de Kunstcommissie. 💫✨💫

Op haar initiatief gebruikten we daarvoor een maquette op schaal 1:25. Toch een hele klus om ongeveer 50 kunstwerken een geschikte plek te geven!

Agnes, zelf kunstenaar, liet ons na afloop de reconstructie zien van een prachtig glas-in-loodraam van Marius de Leeuw, een project waaraan zij had meegewerkt. Meer info op de website van het ziekenhuis jeroenboschziekenhuis.nl > ‘schepping-der-aarde’

Daarna toonde ze ons enkele prachtige wandkleden van eigen hand.
De kleden zijn onderdeel van een serie van 12 stuks, die momenteel in bruikleen zijn bij het ziekenhuis en de rechtbank van Breda.
Meer info op agnesbomers.nl > > wandtapijten illegal lines

#jeroenboschziekenhuis #agnesbomers #ateliereve #expo #upcoming #upcomingexpo #art #artoninstagram#artinhospitals #hospital
0

art, concept

For the exhibition at the Jeroen Bosch Hospital (April to June 2023) there will be some information about my “inspirations’.
Impossible, I thought… After all, outside I am always ‘alert’. Anything can be interesting; from structures in nature to weathered plastics…. Fortunately, in the exhibition at the hospital, I limit myself to Paper and Tapeworks.

These are all made up of small ‘building blocks’ of masking tape. Attaching them together creates “air chambers or cells,” which turns into “modules” that together grow into their own “organism”. Just like nature and life itself.

It is the tape that showed me this way. Once I realized I was making ‘organisms’ with ‘building blocks’, the interest in the actual building blocks of nature and life came. Endlessly I surfed for cells, seeds, fungi, mosses, etc.
They inspire me by their appearances and splashes of color.
Nothing so breathtaking as nature and life itself!

——-

Voor de tentoonstelling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (april tem juni 2023) komt er een A3 poster over mijn ‘inspiratiebronnen’.
Niet aan te beginnen, denk in meteen. Buiten sta ik namelijk altijd ‘aan’. Alles kan interessant zijn; van structuren in de natuur tot aangewaaid en verweerd plastic. Gelukkig beperk ik me in de tentoonstelling in het ziekenhuis tot mijn Paper-en Tapeworks.

Die zijn allemaal opgebouwd uit kleine bouwstenen van schilderstape. Door ze aan elkaar te bevestigen ontstaan ‘luchtkamers of cellen’, die op hun beurt  ‘modules’ vormen die samen weer uitgroeien tot een eigen ‘organisme’. Net als de natuur en het leven zelf. 

Het is de tape die me deze weg heeft gewezen. Toen ik me eenmaal realiseerde dat ik met bouwstenen ‘organismes’ aan het maken was, kwam de interesse naar de werkelijke bouwstenen van de natuur en het leven. Eindeloos heb ik gesurft op cellen, zaden, schimmels, mossen etc.
Ze inspireren me door hun verschijningsvormen en kleurenpracht.
Niets zo adembenemend als de natuur en het leven zelf!0

art

Last year during ‘Kunstschouw exhibition’, a visitor asked if she could buy my jewelry box with “building blocks”.

Because that box is a crucial part of my development, I didn’t want to,

but the idea of making little Tapeworks was born.

 

I immediately saw it as an approachable way for people to be able to buy and/or give art.

A nice gift for a friend, or perhaps as a corporate gift or collectible.

 

It also gives me the opportunity to experiment with form, color and coatings.

And yes, I also have a weakness for boxes, which makes the little Tapeworks super interesting in many ways.

Thanks to that one visitor to the Kunstschouw!


 

 

 

Vorig jaar tijdens de expositie Kunstschouw vroeg een bezoeker of ze mijn juwelendoosje met ‘bouwsteentjes’ kon kopen.

Omdat dat doosje een cruciaal onderdeel is van mijn ontwikkeling wilde ik dat niet,

maar het idee om kleine Tapeworks te maken was geboren.

 

Ik zag het meteen als een laagdrempelige manier voor mensen om kunst te kunnen kopen en/of te geven.

Een mooi cadeautje voor een vriend(in), of misschien wel als relatiegeschenk of verzamelobject.

 

Daarnaast biedt het mij de kans om te experimenteren met vorm, kleur en coatings.

En ja, ik heb ‘iets met doosjes’ en zo zijn de kleine Tapeworks in meerdere opzichten super-interessant.

Met dank aan die ene bezoeker van de Kunstschouw!

0